Podmínky služby


Podmínky služby

 

Přehled

Internetová stránka je provozována společností FBAGENTURA s.r.o. Skrz celou stránku, pojmy “my”, “nás” a “náš”, odkazují na na FBAGENTURA s.r.o. FBAGENTURA s.r.o. nabízí tuto stránku, včetně informací, nástrojů, a služby z této stránky vám, uživateli, podmíněno přijetím všech podmínek, okolností, politik, a upozornění, zde uvedených.

Navštívením našich stránek/ nebo zakoupením něčeho od nás, se zapojujete do naší služby a souhlasíte s tím, že budete spjat s následujícími (“pravidly a podmínkami”,“podmínkami”), včetně dalších podmínek a politik, jak je zde uvedeno a/nebo dostupný skrze odkaz. Tyto podmínky služeb platí pro všechny uživatele této stránky, včetně bez omezení uživatelé, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvovatelé obsahu.

Prosím čtěte tyto podmínky služeb pečlivě před přístupem nebo použitím našich stránek. Přístupem, nebo využíváním jakékoliv jiné části této stránky, souhlasíte s tím, že budete s podmínkami služby vázáni. Pokud nesouhlasíte se všemi pravidly a podmínkami těchto dohod, tak nesmíte používat tuto stránku nebo jakékoliv služby s ní spojené. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce, nebo nástroje, které jsou přidány to aktuálního obchodu by také měli být předmětem podmínek služeb. Můžete také hodnotit tu nejnovější verzi podmínek služeb na této stránce.

Náš e-shop je provozován skrze platformu Shopify Inc., která nám umožňuje nabízet a prodávat naše služby a produkty právě Vám.

 

SEKCE 1 – PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami, potvrzujete, že je Vám více jak 18 let. Nesmíte použít žádné z našich produktů k provádění jakékoliv nelegální činnosti.

Nesmíte přenášet žádné virusy, nebo šíření jakýchkoliv kódů, které mohou mít destruktivní dopad.

Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité zablokování našich služeb pro vás.

 

SEKCE 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo pro okamžité zablokování našich služeb komukoliv z jakéhokoliv důvodu.

Vy jste srozuměni s tím, že vaše informace (mimo informace o kreditní kartě), mohou být přeneseny ne šifrovaně a obsahovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny nutné pro technickou komptabilitu pro spojení sítí a zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy při přenosu po sítích šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, předprodávat, nebo zneužít jakoukoliv část našich služeb, použití služeb, nebo přístup k našim službám, nebo jakýkoliv kontakt skrze který je služba provedena, bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použity v těchto podmínkách slouží pouze pro zjednodušení porozumění a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

 

SEKCE 3 – PŘESNOST, KOMPLETNOST VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace obsažené na našich webových stránkách jsou nepřesné, nekompletní anebo nejsou aktuální. Materiál obsažený na těchto webových stránkách slouží výhradně pro obecné informace, a neměli byste ho užívat jakožto primární zdroj informací pro rozhodování bez užití přesnějších, kompletnějších a včasnějších informací. Jakékoliv spoléhání na tento materiál je zcela na Vaši zodpovědnost.

Tato stránka může obsahovat konkrétní historické informace. Historické informace, nemusejí být aktuální a jsou poskytnuty pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo pro změnu jakéhokoliv obsahu, kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek. Dále nemáme žádnou povinnost informace zveřejněné na naší webové stránce, jakýmkoliv způsobem aktualizovat. Vy souhlasíte s tím, že je vaší povinností monitorovat změny na našich webových stránkách.

 

SEKCE 4 – ÚPRAVY SLUŽEB A JEJICH CEN

Vyhrazujeme si právo ceny našich služeb kdykoliv změnit, bez jakéhokoliv upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoli její části nebo obsahu).

Neodpovídáme Vám ani jakékoliv třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení služby.

 

SEKCE 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud aplikovatelné)
Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně prostřednictvím internetových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.

Udělali jsme vše pro to, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nicméně nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru vašeho počítače bude přesné.

Rezervujeme si právo, ale nejsme povinni, limitovat prodeje našich produktů, nebo služeb jakékoliv osobě, geografické lokaci, nebo jurisdikce. O použití tohoto práva se můžeme rozhodovat od případu k případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisky produktů nebo ceny produktů jsou subjektem, který je možno změnit kdykoliv bez jakéhokoliv upozornění, dle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit prodej jakéhokoli produktu, nebo služby. Jakákoli nabídka, jakéhokoli produktu, nebo služby na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných Vámi splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

 

SEKCE 6 – PŘESNOST INFORMACÍ VAŠEHO ÚČTU A VAŠICH ÚČETNÍCH INFORMACÍ

Vyhrazujeme si právo pro zrušení jakékoli objednávky, kterou s námi uskutečníte.
Můžeme, podle našeho vlastního uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit na e-mailovou adresu a / nebo fakturační adresu / telefonní číslo poskytnuté v době, kdy byla objednávka provedena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zrušit objednávky, které podle našeho vlastního úsudku zřejmě umístili prodejci, pře prodejci nebo distributoři.
Souhlasíte, že poskytnete aktuální, kompletní a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Pro více informací se prosím podívejte do našich podmínek pro vrácení produktů.

 

SEKCE 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani k nim nemáme žádný přístup.Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z Vašeho použití volitelných nástrojů třetích stran nebo souvisejících s jejich používáním.


Jakékoli použití volitelných nástrojů, které vám nabízíme, je výhradně na vaše vlastní riziko a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran. Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby podléhají také těmto Podmínkám služby.

 

SECTION 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Některé obsahy, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály či webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

 

SEKCE 9 – PŘIMPOMÍNKY UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PODMÍNKY
Pokud na naši žádost zasíláte určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez požadavku od nás, odesíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak. (souhrnně, „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) udržovat jakékoli připomínky; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určíme na základě našeho vlastního uvážení, jako nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky. 


Souhlasíte s tím, že vaše připomínky neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak protiprávní, urážlivé nebo obscénní materiály, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy sami, nebo jinak klamat nás nebo třetí strany, pokud jde o původ připomínek. Zodpovídáte výhradně za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné komentáře, které jste odeslali vy nebo jakákoli třetí strana.

 

SEKCE 10 – OSOBNÍ INFORMACE
Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

 

SEKCE 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ
Příležitostně mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisu produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktu, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit příkazy, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na kterékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění nepřesné (a to i po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádném souvisejícím webu by neměly být použity žádné konkrétní aktualizace ani datum aktualizace, aby bylo zřejmé, že všechny informace ve službě nebo na kterékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

 

SEKCE 12 – ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, jenž jsou stanoveny ve Smluvních podmínkách, je zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od jiných, aby vykonávaly nebo se účastnily protiprávních jednání; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví druhých; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být používán jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provozování Služby nebo na jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace druhých; (i) na spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, nebo scrape; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití. SEKCE 13 – ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Nezaručujeme, nepředstavujeme ani nezaručujeme, že vaše užívání našich služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bez chyb.Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění. 


Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo neschopnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly prostřednictvím služby poskytnuty, jsou (s výjimkou výslovně uvedených námi) poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, životnosti, titulu a neporušenosti.


FBAGENTURA s.r.o., naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, náhradních nákladů nebo jakýchkoli podobných škod, ať už založených na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiných, vzniklých z vašeho užívání jakékoli služby nebo produktů zakoupených pomocí této služby nebo z jakýchkoli jiných nároků, které jsou jakýmkoli způsobem spojeny s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že byly informovány o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

 

SEKCE 14 – DOBA DORUČENÍ PRODUKTŮ

Vzhledem k tomu, že naše produkty pocházejí výhradně ze zahraničí, doba doručení se může pohybovat až mezi 2-3 týdny.

 

SEKCE 15 – ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a budete držet neškodnou společnost FBAGENTURA s.r.o. a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele služeb, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodní z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo vyplývajících z vašeho porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

 

SEKCE 16 – SAMOSTATNOST
V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby bude prohlášeno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nicméně vynutitelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná částka bude považována za oddělenou od těchto Podmínek. Toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

 

SEKCE 17 – UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Smluvní podmínky jsou platné, dokud nebudou ukončeny vámi, nebo námi. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tak, že nám oznámíte, že již nechcete využívat našich Služeb, nebo když přestanete používat naše stránky. Pokud podle našeho vlastního úsudku neuspějete nebo se domníváte, že jste nedodrželi jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědni za všechny splatné částky včetně data ukončení; a / nebo vám proto může odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

 

SEKCE 18 – CELÝ SOUHLAS

Naše neschopnost uplatnit nebo prosadit jakákoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou smlouvu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše užívání Služby, nahrazující jakékoli předchozí nebo současné smlouvy, komunikace a návrhy, a to jak ústní, tak písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek).Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nesmí být vykládány vůči navrhovatelce. SEKCE 19 – ROZHODNÉ PRÁVO 
Tyto Smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, které Vám poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony v České republice.

 

SEKCE 20 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽEB
Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je na vás, abyste pravidelně kontrolovali naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb představuje přijetí těchto změn.

 

SEKCE 21 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se Smluvních podmínek nám zašlete na adresu support@fashionforyou.cz